Kiszo Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Energi beregning

YDELSER

Energi beregning (U-værdier).​

iht. gældende regler for tilbygninger og nybygninger gælder der en række forhold, som skal være opfyldt for, at man kan få lov til at bygge, samt for at byggeriet bliver tidssvarende i forhold til bygningens energiforbrug og tæthed.

Kiszo ApS udføre varmetabsrammeberegninger for tilbygninger og bistår med energirammeberegning for nybygninger.

For at der kan udarbejdes en energiberegning skal der bruges følgende dokumenter:

  • Byggetegninger af huset (situationsplan, planer, facader, tværsnit)
  • Dokumentation på vinduernes data (glassets u-værdi og g-værdi)
  • Hvilken varmekilde bruges der opvarmning (Fjernvarme, gas, olie eller lign.)
  • Ventilation af huset, skal det foregå mekanisk eller naturligt
  • Generelle data vedr. tekniske installationer (Varme, vand, el osv.)
Ingeniørfirmaet Kiszo ApS

Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde dig